a a a

Suma totală a proiectelor depuse depăşeşte de aproape 4 ori bugetul alocat pentru implementarea soluţiilor de e-Guvernare

Comunicate de presă

          Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă că suma totală a  proiectelor depuse depăşeşte bugetul alocat apelurilor de proiecte, încheiate în data de 28.11.2008, pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 “ Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne ”, Axa Prioritară III a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

          Pentru operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, s-au înscris on-line până la ora 16.30, ora închiderii, 117 proiecte în valoare de peste 400.000.000 lei. Valoarea totală a acestora depăşeşte de aproape patru ori totalul bugetului dedicat acestui apel, în valoare de 105.000.000 lei.

Cele mai interesate de această operaţiune au fost instituţiile publice din regiunea  Nord – Vest, care au depus un număr de 28 de proiecte, în timp ce instituţiile din regiunea Sud -Vest  au depus doar 7 proiecte. În ansamblu, instituţiile din toate zonele ţării s-au arătat interesate de această operaţiune care vizează dezvoltarea serviciilor administrative prin mijloace electronice moderne.

          Pentru operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, la nivel naţional, s-au înscris on-line proiecte în valoare de 82.099.041 lei, depăşind bugetul total alocat acestui apel de proiecte în valoare de 71.000.000 lei. Toate instituţiile care au aplicat la această operaţiune sunt din Bucureşti.

Prin finanţările acordate în cadrul acestei operaţiuni, se va urmări dezvoltarea de sisteme naţionale informatice pentru gestionarea activităţilor legate de sănătate, colectarea şi procesarea de informaţii din surse complementare, cu scopul de a fi folosite, analizate, interpretate şi utilizate atât de către profesioniştii din sistemul de sănătate cât şi de către public.

          Importanţa absorbţiei fondurilor europene pentru domeniul IT&C a fost semnalată de numeroase ori de  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, domnul Károly BORBÉLY, care a declarat că „interesul deosebit manifestat de autorităţile publice centrale sau locale pentru implementarea de soluţii specifice IT&C e normal dacă ne uităm la trendul existent la nivel european, la avantajele oferite atât cetăţenilor, mediului de afaceri dar şi instituţiilor publice. Creşterea transparenţei autorităţilor publice, oferirea de servicii publice de calitate disponibile printr-un simplu click 24 de ore din 24, gestionarea eficientă a resurselor, economii la buget sunt doar câteva dintre avantajele oferite de utilizarea acestor sisteme. Odată cu închiderea acestor apeluri de proiecte putem spune că în perioada următoare vom asista la o transformare fundamentală a serviciilor publice prin orientarea acestora către nevoile cetăţenilor şi mediului de afaceri. Mai mult finanţările nu se vor opr aici, ele continuă, iar prin acţiunile sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va urmări şi în continuare dezvoltarea durabilă a României prin utilizarea cât mai eficientă a fondurilor structurale gestionate.”

          În luna decembrie se vor închide 4 apeluri de proiecte. Două dintre ele sunt  pentru operaţiunile Domeniului Major de Intervenţie 3 “Dezvoltarea E-Economiei”, apeluri care se vor încheia în data de 12.12.2008 şi a căror beneficiari sunt IMM-urile. În data de  15.12.2008 se vor încheia şi apelurile de proiecte pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, operaţiunea 1.4 “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” şi Domeniul Major de Intervenţie 2, operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie” .

          Pentru a îndeplini condiţiile de transmitere, proiectele înscrise on-line pâna la data de 28.11.2008, trebuie să fie depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

          Pentru mai multe detalii cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale la telefon 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro, sau să consultaţi site-ul http://fonduri.mcti.ro.

 

 

03.12.2008

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa