a a a

MCTI anunţă prelungirea duratei apelului de proiecte pentru domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”

Comunicate de presă

           Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă prelungirea duratei înregistrării proiectelor pentru operaţiunile din Domeniul Major de Interveţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”,    Axa Prioritară III a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”,  după cum urmează: 
   Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” - depunerea proiectelor se prelungeşte în data de 22.01.2009, ora 16,30.
   Operaţiunea 3  „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning” - depunerea proiectelor se prelungeşte în data de 15.12.2008, ora 16,30.
  Operaţiunea 4  „Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiecte la nivel local - depunerea proiectelor se prelungeşte până în data de 22.01.2009, ora 16,30.
           Totodată s-a aplicat un corrigendum ghidurilor solicitantului pentru fiecare din operaţiunile domeniului 2  precum şi pentru domeniul 3, acesta putând fi accesat pe site-ul ministerului www.mcti.ro la secţiunea “Ghidul Solicitantului”  / „Ghiduri finale”. 
           Înregistrarea proiectelor se va putea face on-line în mod continuu, la adresa  http://fonduri.mcti.ro  la data specificată anterior pentru fiecare operaţiune, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul să fie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.
          Pentru eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă stau la dispoziţie la telefon 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro.


28.11.2008
Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa