a a a

IMPORTANT în atenţia Autorităţilor publice locale şi centrale

     Începând cu anul 2009, Autorităţile publice locale şi centrale care intenţionează să depună proiecte pentru finanţare din Fonduri Structurale, pentru Axa III POS-CCE, trebuie să includă în proiectul de buget, sumele necesare implementării proiectului, prin completarea formularului Cod 19, respectiv Cod 23, conform metodologiei Ministerului Economiei şi Finanţelor.

     Formularul Cod 19, respectiv Cod 23,  împreună cu fişele de fundamentare vor fi transmise la Autoritatea de Management  pentru avizare. 

 

Formular Cod 19 – „Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anii 2007-2012*)”
Formular Cod 23 – „Fişa proiectului finanţat/ propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare”.

 

     În cadrul proiectelor din domeniul IT&C  finanţate din Fonduri Structurale, rata de cofinanţare FEDR aferentă grantului este de 70%, restul de 30% reprezentând contribuţia de  la bugetul de stat.