a a a

MCTI lansează încă 7 apeluri de proiecte

Comunicate de presă

          Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă lansarea a 7 apeluri de proiecte în valoare totală de 554,5 milioane lei (aproximativ 165 milioane Euro), pentru  Domeniul Major de Intervenţie 1, Operaţiunea 1.4 – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband”, Domeniul Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne” şi Domeniul Major de Intervenţie 3 “Dezvoltarea E-Economiei”.
         Înregistrarea proiectelor se poate face on-line în mod continuu, începând cu data de 20 august 2008  ora 9.00 până în data de 28 noiembrie 2008 ora 16.00, pentru operaţiunea 1.4 şi Domeniul Major de Intervenţie 2,  la adresa  http://fonduri.mcti.ro/, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul să fie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti. Pentru Domeniul Major de Intervenţie 3, respectând aceeaşi procedură proiectele se pot înregistra începând cu data de 02.09.2008, ora 9.00 până în data de 12.12.2008, ora 16.00.

        Bugetul alocat pentru Operaţiunea 1.4 – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” este de 104 milioane lei. Beneficiarul eligibil pentru această operaţiune este Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.    

         Domeniul Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne” însumează un buget de 343,5 milioane lei. În cadrul acestui domeniu vor fi lansate 4 operaţiuni: 2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”; 2.3 „ Susţinerea implementării de aplicaţii de  E-Learning”;  2.4 local şi 2.4 naţional “Susţinerea implementării de soluţii de e-sanatate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Beneficiari eligibili pentru operaţiunile 2.1–2.3 sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ teritoriale, instituţii publice ce funcţionează la nivel local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, autorităţile administraţiei publice centrale, instituţii publice ce funcţionează la nivel central, parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central, biblioteci de drept public cu personalitate juridică, instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate şi instituţiile de învăţământ superior de drept public acreditate(numai pentru operaţiunea 2.3), în schimb pentru operaţiunea 2.4 în cazul proiectelor naţionale, beneficiar eligibil este Ministerul Sănătăţii Publice, iar pentru proiectele implementate la nivel local, beneficiarii eligibili sunt unităţile sanitare publice cu personalitate juridică şi parteneriatele între acestea.

          Domeniul Major de Intervenţie 3 “Dezvoltarea E-Economiei”, beneficiază pentru acest apel de un buget total de 107 milioane lei. Beneficiarii acestui domeniu sunt IMM-urile. Acestea pot aplica pentru una din cele 2 operaţiuni ale acestui domeniu : 3.1 “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor” sau 3.2 “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”. 

          Ghidurile solicitantului pentru aceste operaţiuni au fost publicate în varianta finală, azi 30.07.2008, pe site-ul ministerului www.mcti.ro la secţiunea “Ghidul Solicitantului”  / „Ghiduri finale”, cât şi pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale http://fonduri.mcti.ro . Acestea detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

          Reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă pot răspunde la eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, la adresa de e-mail fonduri@mcti.ro sau telefon 021.311.41.55.

 

 

30.07.2008
Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu Presa