a a a

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1. - Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Deschidere apel Acțiunea 2.3.3. - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță deschiderea apelului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE. 

Bugetul alocat acestui apel este de 433.072.640 lei FEDR.

Informatii proiecte

Lista proiectelor admise în etapa de verificare administrativă și a eligibilității aferente acțiunii 2.3.3 Secțiunea e-cultură și acțiunii 2.3.1 Secțiunea e-guvernare și interoperabilitate

1. Ministerul Culturii și Identității Naționale - proiect E-cultura: ”Biblioteca Digitala a Romaniei

2. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE  - proiect „Sistem de interoperabilitate tehnologica cu statele membre UE” SITUE”

Emite conţinut