a a a

Programul Comunitar CEF TELECOM 2018 - apelurile 2, 3 și 5

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Lansarea apelului pentru Inițiativa Wifi4EU

Comisia Europeană a lansat apelul pentru finanțare în cadrul Inițiativei Wifi4EU.

 

Lansarea inițiativei Wifi4EU

Comisia Europeană anunță lansarea în data de 15.05.2018 a Inițiativei Wifi4EU.

Programul Comunitar CEF TELECOM 2018

Comisia Europeana a lansat oficial ultimele apeluri de proiecte CEF TELECOM (respectiv, nr. 2 și nr.

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Ghidul Solicitantului este po

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1. - Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Emite conţinut