a a a

Programul Comunitar CEF TELECOM 2018

Comisia Europeana a lansat oficial ultimele apeluri de proiecte CEF TELECOM (respectiv, nr. 2 și nr.

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Ghidul Solicitantului este po

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1. - Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Deschidere apel Acțiunea 2.3.3. - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, e-cultură

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță deschiderea apelului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE. 

Bugetul alocat acestui apel este de 433.072.640 lei FEDR.

Emite conţinut