a a a

Formulare noi pentru CERERILE DE RAMBURSARE

ATENTIE!! Noile formulare pe care trebuie să le completeze beneficiarii pentru cererile de prefinanțare, cererile de rambursare, cererile de plată și cererile de rambursare aferente cererilor de plată

Anexa 1 CERERE DE PREFINANȚARE

Anexa 2 CERERE DE RAMBURSARE

Anexa 3 CERERE DE PLATĂ 

Anexa 4 CERERE DE RAMBURSARE AFERENTĂ CERERII DE PLATĂ

 

Programul Comunitar CEF TELECOM 2018 - apelurile 2, 3 și 5

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Lansarea apelului pentru Inițiativa Wifi4EU

Comisia Europeană a lansat apelul pentru finanțare în cadrul Inițiativei Wifi4EU.

 

Lansarea inițiativei Wifi4EU

Comisia Europeană anunță lansarea în data de 15.05.2018 a Inițiativei Wifi4EU.

Programul Comunitar CEF TELECOM 2018

Comisia Europeana a lansat oficial ultimele apeluri de proiecte CEF TELECOM (respectiv, nr. 2 și nr.

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Ghidul Solicitantului este po
Emite conţinut