a a a

Inițiativa Wifi4EU - Cererea de candidaturi lansată la data de 15 mai a fost anulată

Inițiativa Wifi4EU

Cererea de candidaturi lansată la data de 15 mai a fost anulată.

Apelul nr. 4 pentru propunerile de proiecte de interes comun - Programul Comunitar CEF TELECOM - 2018

Apelul nr.

Deschiderea apelului aferent acțiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa Secțiunea Cloud computing guvernamental

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de aferent 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare

Centralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică observațiile din consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.3.1. – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1.

Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului

Lansarea apelului Acţiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului POC/366/2/1/ aferent Acţiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 06 august 2018, ora 09:00 şi se va încheia în data de 04 octombrie 2018, ora 17

Deschiderea apelului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță deschiderea apelului de tip non-competitiv POC/418/2/4/ aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, cu depunere la termen.

Data deschiderii apelului: 02.07.2018, orele 09.00.

Data închiderii apelului: 02.11.2018, orele 17.00.

Formulare noi pentru CERERILE DE RAMBURSARE

ATENTIE!! Noile formulare pe care trebuie să le completeze beneficiarii pentru cererile de prefinanțare, cererile de rambursare, cererile de plată și cererile de rambursare aferente cererilor de plată

Anexa 1 CERERE DE PREFINANȚARE

Anexa 2 CERERE DE RAMBURSARE

Anexa 3 CERERE DE PLATĂ 

Anexa 4 CERERE DE RAMBURSARE AFERENTĂ CERERII DE PLATĂ

 

Emite conţinut