a a a

Comunicat privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ca urmare a propunerii de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță că noul termen de până la care pot fi depuse proiecte este 31.01.2019, orele 17.00
Toat

Lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1. - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Centralizarea observațiilor primite în perioada de consultare publică - Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Centralizarea observațiilor primite în perioada de consultare publică - Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 

Ordin privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1.

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1007/2018.

Postat în 2 octombrie 2018 

Anunț privind achiziția de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor - Acțiunile 2.1.1. și 2.2.1.

                                                                                                                      Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.

Lansarea apelului aferent Acţiunii 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 967/26.09.2018, și lansarea apelului de pro

Prelungire perioadă depunere oferte privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.

Anunț privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I. - O.I.P.S.I), cu sediul în Bucureşti, sector 5, B-dul Libertăţii nr.14, telefon: (021) 311.41.12 fax.: +4(021) 311.39.19, intenţionează să achiziționeze servicii de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunile 2.1.1 şi 2.2.1, cu următoarele coduri CPV:
Emite conţinut