a a a

Prelungire perioadă depunere oferte privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.

Anunț privind achiziția serviciilor de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (M.C.S.I. - O.I.P.S.I), cu sediul în Bucureşti, sector 5, B-dul Libertăţii nr.14, telefon: (021) 311.41.12 fax.: +4(021) 311.39.19, intenţionează să achiziționeze servicii de expertiză tehnică de specialitate în domeniul evaluării proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunile 2.1.1 şi 2.2.1, cu următoarele coduri CPV:

Lansare apel aferent Acțiunii 2.3.1. - SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului aferent Acțiunii 2.3.1.

Centralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1. - Secțiunea E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică observațiile din perioada de consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a c

Modificarea Ghidului solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, prin Ordinul ministrul

Modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet (NGA)

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță modificarea schemei de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operațional Competitivitate prin 

Inițiativa Wifi4EU - Cererea de candidaturi lansată la data de 15 mai a fost anulată

Inițiativa Wifi4EU

Cererea de candidaturi lansată la data de 15 mai a fost anulată.

Apelul nr. 4 pentru propunerile de proiecte de interes comun - Programul Comunitar CEF TELECOM - 2018

Apelul nr.

Deschiderea apelului aferent acțiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa Secțiunea Cloud computing guvernamental

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de aferent 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare

Centralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică observațiile din consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Emite conţinut