a a a

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor - Acțiunea 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ca urmare a propunerii de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță că noul termen de până la care pot fi depuse proiecte este 31.05.2019, orele 14.00. 

Anunț privind modificarea Ghidului solicitantului aferent acțiunii 2.2.1. apel 2

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1047/2018.

Clarificare privind depunerea situatiilor financiare pentru proiectele aferente acțiunii 2.2.1. apel 2

Pentru justificarea încadrării în categoria IMM solicitanții vor depune ca și anexe la proiect bilanțul contabil și contul de profit si pierdere pentru anul 2018. 
În cazul în care solicitantul nu are situațiile pe 2018 încheiate, acesta va depune bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2017.

Amânarea datei de înregistrare a propunerilor de proiecte - Acțiunea 2.2.1. apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță amânarea datei de lansare a apelului 2 aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 30.01.2019 ora 09:00 și se va

Anunț privind modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent acțiunii 2.2.1 apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Modificările vor fi reglementate printr-un ordin al ministrului fondurilor europene și vizează următoarele aspecte:

Amânarea datei de înregistrare a propunerilor de proiecte pentru Acțiunea 2.2.1. apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Consultare publică - Apelul 2 pentru Acțiunea 2.1.1. - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent apelului 2 al Acţiunii 2.1.1.

Comunicat privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ca urmare a propunerii de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță că noul termen de până la care pot fi depuse proiecte este 31.01.2019, orele 17.00
Toat

Lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1. - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Emite conţinut