a a a

Consultare publica - Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari si fizici ai POC 2014-2020

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate posteaza spre consultare publica la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (www.fonduri-ue.ro), secțiunea Implementare program, METODOLOGIE privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Consultare publica CEF TELECOM

Comisia Europeana a lansat o consultare publica cu privire la programul Connecting Europe Facility – Digital, ce urmeaza a finanta infrastructura de comunicatii in perioada 2021-2027.

Deschidere apeluri CEF TELECOM

Comisia Europeana (INEA) a lansat oficial ultimele apeluri de proiecte CEF TELECOM (respectiv, nr. 2 și nr.

INSTRUCȚIUNE privind instrumentele de garantare

INSTRUCȚIUNEA nr. 19/27.06.2019 privind instrumentele de garantare aferente proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Competitivitate.

ATENȚIE! Modelele de scrisori de garanție bancară/societate de asigurări sunt anexe la prezenta instrucțiune

 

Postat în 28.06.2019 

Anunt privind achizitia de servicii de depozitare arhiva OIPSI

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societăţii Informaţionale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București,

CORRIGENDUM privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 - SECTIUNEA E GUVERNARE SI INTEROPERABILITATE

Anunț privind respectarea regulilor generale de identitate vizuală

În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea finanțării europene, Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (MIV 2014-2020) şi regulile specifice stabilite de Autoritatea de Management se aplică programelor operaţionale şi proiectelor finanţate din Instrumente Structurale.

Acțiunea 2.2.1. apel 2 - numărul proiectelor depuse

În cadrul Acțunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2 au fost depuse 223 de proiecte.

Postat în 03.05.2019 

Actiunea 2.2.1 apel 2 - Proiecte depuse

Pâna la data de 22.04.2019 s-au depus un număr de 82 de proiecte aferente acțunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Postat în 22.04.2019 
Emite conţinut