a a a

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat pentru finanţare 55 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1

În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea e-economiei”, Operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a propus pentru  finanţare,

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 2010

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Anunţ! Calendar estimativ Lansări Apeluri de Proiecte 2011

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică spre consultare Calendarul estimativ pentru anul 2011 al lansărilor de proiecte, din cadrul Axei prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

MCSI finanţează 17 proiecte pe sănătate

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a aprobat spre finanţare 17 proiecte pentru e-sănătate, la nivel local. Acestea au fost selectate dintr-un total de 37 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.2.4 – ” Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Contractarea celor 17 proiecte va începe după obţinerea acordului de finanţare de la Autoritatea de Management.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.), prin Întrunirea Comitetului de Selecţie, a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, care face parte din Domeniul Major de Intervenţie 3, Dezvoltarea e-economiei, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

COMUNICAT (preluat de pe http://www.anrmap.ro/)

La data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009 privind modificarea pragurilor de aplicare în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii. descarcă documentul

Lista proiectelor selectate

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

 

Emite conţinut