a a a

MCSI anunţă lansarea în data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru Operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea în data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Anunţ important privind scrisoarea de confort

  Începând din anul 2011, s-a stabilit obligativitatea prezentării unei scrisori
de confort angajante la depunerea cererii de finanţare pentru proiectele
care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau de minimis, urmând ca 
această scrisoare să fie reconfirmată / prelungită în cazul semnării unui
contract de finanţare.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Iulie 2010

Ministerul Comunicațiilor și Societatii Informaționale, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii iulie 2010, proiectul “Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul proiectelor din cadrul Axei prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat pentru finanţare 55 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1

În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea e-economiei”, Operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a propus pentru  finanţare,

MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 2010

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Anunţ! Calendar estimativ Lansări Apeluri de Proiecte 2011

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică spre consultare Calendarul estimativ pentru anul 2011 al lansărilor de proiecte, din cadrul Axei prioritare III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

MCSI finanţează 17 proiecte pe sănătate

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a aprobat spre finanţare 17 proiecte pentru e-sănătate, la nivel local. Acestea au fost selectate dintr-un total de 37 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.2.4 – ” Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Contractarea celor 17 proiecte va începe după obţinerea acordului de finanţare de la Autoritatea de Management.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.), prin Întrunirea Comitetului de Selecţie, a selectat pentru finanţare 40 de proiecte depuse în cadrul operaţiunii 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, care face parte din Domeniul Major de Intervenţie 3, Dezvoltarea e-economiei, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

COMUNICAT (preluat de pe http://www.anrmap.ro/)

La data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Regulamentul Comisiei Europene nr. 1177/2009 privind modificarea pragurilor de aplicare în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii. descarcă documentul
Emite conţinut