a a a

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Februarie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii februarie 2014, proiectul “Sprijin pentru realizarea de materiale promoționale specifice Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Noiembrie 2013

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii noiembrie 2013, proiectul “Sprijin pentru evaluare comunicare și TI ȋn cadrul Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.4. "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - central, apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.3. "Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie", apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Instructiune privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

Avand in vedere O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, pentru implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice emite Instructiunea nr.

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2

Ministerul pentru Societatea Informationala anunta lansarea apelului de proiecte aferent Operatiunii 3.2.1. "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de solutiii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi

Emite conţinut