a a a

MSI - OIPSI anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” Apel 4

 Ministerul pentru Societatea Informationala - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 4.

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 7

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 7

Protocoale de colaborare Registrul Agricol Electronic

Protocol de colaborare APIA   

Protocol de colaborare ANCPI  Persoana de contact ANCPI Ionut Virlan Telefon 0735950626

Protocol de colaborare ANAF, Direcţia Generală de Informaţii Fiscale, Tel: 021 319 97 59 

Etape protocol ANAF 

Lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AM POS CCE anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor facce parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

 

Protocol de Colaborare privind cooperarea interinstituţională în cadrul operaţiunii 3.2.1. apel 3

Având în vedere că în cadrul operaţiunii 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3,  Consiliile Judeţene, în calitate de beneficiari, implementează sisteme informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, s-a considerat necesară încheierea unui protocol de colaborare privind cooperarea interinstituţională. Click aici pentru vizualizare. Postat în 13 octombrie 2014.

Paginile web AM POS DRU şi AM POS CCE, integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Iunie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii decembrie 2015, proiectul “Sprijin pentru Organismul Intermediar pentru implementarea operațiunii: Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband ȋn zonele de eșec al pieței“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

București, Aprilie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii aprilie 2014, proiectul “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Emite conţinut