a a a

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2

Ministerul pentru Societatea Informationala anunta lansarea apelului de proiecte aferent Operatiunii 3.2.1. "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 5

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de solutiii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"  din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi