a a a

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de

Deschidere apel Proiecte Retrospective

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte până în data de 18 iulie 2016, ora 17.00- postat în 11 iulie 2016.

 

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare, secţiunea Big Data

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar

Anunt

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data,

Rezultate preliminare privind evaluarea proiectelor aferente acţiunii 2.2.1.

Urmare a  apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise on-line 235 de intenții de proiecte.

MSI - OIPSI anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propunerile de proiecte pentru Acţiunea 2.2.1

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere".

 

Precizari privind Cererile de Rambursare aferente Cererilor de Plata

În baza Instrucţiunii Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 20775/02.12.2014, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale solicită tuturor beneficiarilor care accesează mecanismul cererilor de plată, următoarele:
Emite conţinut