a a a

Protocol de Colaborare privind cooperarea interinstituţională în cadrul operaţiunii 3.2.1. apel 3

Având în vedere că în cadrul operaţiunii 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3,  Consiliile Judeţene, în calitate de beneficiari, implementează sisteme informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, s-a considerat necesară încheierea unui protocol de colaborare privind cooperarea interinstituţională. Click aici pentru vizualizare. Postat în 13 octombrie 2014.

Paginile web AM POS DRU şi AM POS CCE, integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Iunie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii decembrie 2015, proiectul “Sprijin pentru Organismul Intermediar pentru implementarea operațiunii: Sprijin pentru realizarea rețelelor broadband ȋn zonele de eșec al pieței“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

București, Aprilie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii aprilie 2014, proiectul “Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Februarie 2014

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii februarie 2014, proiectul “Sprijin pentru realizarea de materiale promoționale specifice Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

București, Noiembrie 2013

Ministerul pentru Societatea Informațională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a demarat ȋn cursul lunii noiembrie 2013, proiectul “Sprijin pentru evaluare comunicare și TI ȋn cadrul Axei Prioritare 3 POS CCE“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu AM POS CCE.

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.4. "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - central, apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.3. "Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie", apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Emite conţinut