a a a

Instrucţiuni privind implementarea proiectelor

INSTRUCȚIUNEA nr. 35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE - postat în 05.02.2020

 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 12/06.03.2019 privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC - Postat în 05.04.2019

 

Apeluri deschise

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Consultare publică - Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1.- Secțiunea E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ

Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1 - 

Informatii proiecte

Lista proiectelor admise în etapa de verificare administrativă și a eligibilității aferente acțiunii 2.3.1. - „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data” SECTIUNEA BIG DATA