a a a

Proiecte Retrospective - deschidere apel 2

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului Proiecte Retrospective POS CCE Axa Prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru privat şi public - apel 2.

Bugetul total alocat acestui apel este de 60 mil. euro FEDR la cursul de 4,5 lei/eur iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 25 mil. euro.

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare-Proiecte Fazate

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului de proiecte  propuse  spre fazare pentru  Acţiunea  2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, î

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de

Deschidere apel Proiecte Retrospective

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte până în data de 18 iulie 2016, ora 17.00- postat în 11 iulie 2016.

 

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare, secţiunea Big Data

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar

Anunt

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data,

Rezultate preliminare privind evaluarea proiectelor aferente acţiunii 2.2.1.

Urmare a  apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise on-line 235 de intenții de proiecte.

Emite conţinut