a a a

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare-Proiecte Fazate

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului de proiecte  propuse  spre fazare pentru  Acţiunea  2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, î

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de

Deschidere apel Proiecte Retrospective

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte până în data de 18 iulie 2016, ora 17.00- postat în 11 iulie 2016.

 

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare, secţiunea Big Data

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar

Anunt

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data,

Rezultate preliminare privind evaluarea proiectelor aferente acţiunii 2.2.1.

Urmare a  apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise on-line 235 de intenții de proiecte.

MSI - OIPSI anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propunerile de proiecte pentru Acţiunea 2.2.1

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere".

 

Emite conţinut