a a a

Paşii necesari pentru înregistrarea unui proiect

1. În cazul în care nu aveţi deja un cont creaţi-vă un cont nou. Cu acelaşi cont puteţi înregistra mai multe proiecte.
2. După înregistrarea datelor veţi primi un e-mail cu parola şi contul dumneavoastră.
3. Cu aceste date veti putea intra în “Contul meu”, de unde, dacă doriţi, vă puteţi schimba parola.
4. În “Adaugă proiect” vă puteţi înregistra proiectul / proiectele dumneavoastră.
5. După introducerea datelor în formularul de înregistrare apăsaţi "Pasul următor".

Consultare publică - Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii privaţi - Acţiunea 2.2.1- Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii privati  Actiunea

MSI - OIPSI anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2 – Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice, Apel 7

Ministerul pentru Societatea Informationala - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii  3.2.2 – Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice, Apelul de proiecte nr. 7.

Ghidul solicitantului în varianta finală a fost publicat în Secţiunea Ghidurile Solicitantului/Apeluri deschise

MSI - OIPSI anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” Apel 4

 Ministerul pentru Societatea Informationala - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.4 – „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 4.

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 7

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 7

Lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AM POS CCE anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor facce parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

 

Protocol de Colaborare privind cooperarea interinstituţională în cadrul operaţiunii 3.2.1. apel 3

Având în vedere că în cadrul operaţiunii 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3,  Consiliile Judeţene, în calitate de beneficiari, implementează sisteme informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, s-a considerat necesară încheierea unui protocol de colaborare privind cooperarea interinstituţională. Click aici pentru vizualizare. Postat în 13 octombrie 2014.

Paginile web AM POS DRU şi AM POS CCE, integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Emite conţinut