a a a

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

ORDIN nr. 1746 din 01.10.2019 pentru modificarea si completarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor:

2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - SECTIUNEA E-GUVERNARE SI INTEROPERABILITATE  

Corrigendum privind modificarea Ghidului solicitantului aferent actiunii 2.3.1 sectiunea BIG DATA

Ordin nr. 908/26.09.2019 de modificare a OMCSI nr. 282/07.06.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent Actiunii 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data - SECTIUNEA BIG DATA"

postat in 27.09.2019 

Lansare apel WiFi4EU

Comisia Europeană va lansa un nou apel WiFi4EU pe 19 septembrie 2019 la 13:00:00 CEST. 
Apelul va dura o zi și jumătate, închizându-se pe 20 septembrie 2019, la ora 17:00:00 CEST. 
Toate municipalitățile înregistrate, cu excepția celor care au primit un voucher în primul și cel de-al doilea apel, vor primi un e-mail care să le informeze despre data apelului și să le reamintească necesitatea revizuirii / actualizării documentelor justificative, dacă este necesar.

Consultare publica privind Digital Europe Draft Orientations

Consultare publică privind Digital Europe Draft Orientations

Lansare apel Actiunea 2.3.1. - Sectiunea Cloud Computing guvernamental si retelele sociale in institutiile publice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului de proiecte de tip necompetitiv aferent Acțiunii 2.3.1.

Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari si fizici ai POC 2014 - 2020

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publica METODOLOGIA privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Postat in 02.09.2019 

Lansarea apelurilor 2 si 4 a proiectelor CEF TELECOM

Comisia Europeana (INEA) a lansat oficial ultimele apeluri de proiecte CEF TELECOM (respectiv, nr. 2 și nr.

CORRIGENDUM privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

ORDIN nr. 1441 din 13.08.2019 privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Postat în 13.08.2019 

CORRIGENDUM privinf modificarea Ghidului solicitantului aferent Actiunii 2.3.3. - Sectiunea e-educatie

Ordin nr. 1440 din 13.08.2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3. - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, pentru Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018

Postat în 13.08.2019 

Emite conţinut