a a a

Acţiunea 2.2.1. - Situaţia proiectelor depuse

Apel deschis - Acţiunea 2.2.1.

Perioada de înscriere: 02.11.2015 - 29.02.2016

Nr. proiecte înregistrate: 130 (138 - 2 teste - 6 dublate)

Buget total EURO alocat: 59.700.000,00

Buget total EURO proiecte depuse: 73.978.828,85 

Consumat %: 124  

Anunţ privind prelungirea perioadei de înregistrare - Acţiunea 2.2.1

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă prelungirea perioadei de înregistrare a  propunerilor de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de

Paşii necesari pentru înregistrarea unui proiect

FOARTE IMPORTANT PENTRU INSCRIEREA ONLINE - ACTIUNEA 2.2.1 -

 

Precizari privind Cererile de Rambursare aferente Cererilor de Plata

În baza Instrucţiunii Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 20775/02.12.2014, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale solicită tuturor beneficiarilor care accesează mecanismul cererilor de plată, următoarele:

In atentia tuturor beneficiarilor de proiecte finantate prin POS CCE 2007-2013

Prin Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul Operational
Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 sunt stabilite
termenele limita in care pot fi efectuate si platite cheltuielile aferente
proiectelor, precum si termenele de depunere a cererilor de rambursare /
plata.

Protocoale de colaborare Registrul Agricol Electronic

Protocol de colaborare APIA   

Protocol de colaborare ANCPI  Persoana de contact ANCPI Ionut Virlan Telefon 0735950626

Protocol de colaborare ANAF, Direcţia Generală de Informaţii Fiscale, Tel: 021 319 97 59 

Etape protocol ANAF 

MSI - OIPSI anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propunerile de proiecte pentru Acţiunea 2.2.1

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă amânarea datei de la care se pot înregistra propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere".

 

Emite conţinut