a a a

Paşii necesari pentru înregistrarea unui proiect

1. În cazul în care nu aveţi deja un cont creaţi-vă un cont nou. Cu acelaşi cont puteţi înregistra mai multe proiecte.
2. După înregistrarea datelor veţi primi un e-mail cu parola şi contul dumneavoastră.
3. Cu aceste date veti putea intra în “Contul meu”, de unde, dacă doriţi, vă puteţi schimba parola.
4. În “Adaugă proiect” vă puteţi înregistra proiectul / proiectele dumneavoastră.
5. După introducerea datelor în formularul de înregistrare apăsaţi "Pasul următor".

Lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AM POS CCE anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor facce parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

 

Protocol de Colaborare privind cooperarea interinstituţională în cadrul operaţiunii 3.2.1. apel 3

Având în vedere că în cadrul operaţiunii 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3,  Consiliile Judeţene, în calitate de beneficiari, implementează sisteme informatice destinate gestiunii Registrului Agricol în format electronic, s-a considerat necesară încheierea unui protocol de colaborare privind cooperarea interinstituţională. Click aici pentru vizualizare. Postat în 13 octombrie 2014.

Paginile web AM POS DRU şi AM POS CCE, integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

Paginile web ale Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Ministerul pentru Societatea Informaţională anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.4. "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - central, apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Operaţiunea 3.2.3. "Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie", apel 3

Ministerul pentru Societatea Informaţională publică spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 

Instructiune privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

Avand in vedere O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene, pentru implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice emite Instructiunea nr.

Emite conţinut